Loader

Algemene voorwaarden

NATURAL APOTECARI S.L. (hierna "wellisairnaturalzone.com") biedt u een online boodschappenservice waarmee u de artikelen en diensten die beschikbaar zijn in onze online winkel kunt kopen.

Vervolgens nodigen we u uit om de algemene verkoopvoorwaarden (hierna "CGV" of "Algemene verkoopvoorwaarden") te lezen die de voorwaarden regelen die het gebruik van deze website regelen en de aankoop of verwerving van producten via de website www.naturclic.com (de "Website"). In die zin betekent het gebruik van deze website, voor zover van toepassing, uw aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u hierover echter vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via hola@wellisairnaturalzone.com

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en Koninklijk wetsbesluit 1/2007 van 16 november, door dat de geconsolideerde tekst van de De algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 1. ALGEMENE EN CONTACTGEGEVENS

Het eigendom van deze website is in handen van NATURAL APOTECARI SL, een commerciële entiteit met Spaanse nationaliteit, met CIF B67218354, geregistreerd in het handelsregister van Barcelona in deel 46438, folio 1 en paginanummer B-520005 Inschrijving 1 en wiens contactgegevens zijn:

- Maatschappelijke zetel: Avenida Meridiana 326, mezzanine 3ª (Barcelona)

- Contact telefoon: +34 669037020

- E-mailadres voor contact: hola@wellisairnaturalzone.com

ARTIKEL 2. OBJECT

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is enerzijds om potentiële kopers te informeren over de voorwaarden en modaliteiten waarin wellisairnaturalzone.com overgaat tot de verkoop en levering van de gevraagde producten en anderzijds om de rechten en plichten te omschrijven. van de partijen in het kader van de verkoop van producten door wellisairnaturalzone.com aan de klant (hierna de "Koper"). Deze Algemene Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van producten die wellisairnaturalzone.com via de Website aanbiedt.

Bijgevolg impliceert het plaatsen van een bestelling voor producten die te koop worden aangeboden op de website van wellisairnaturalzone.com voor de Koper de volledige en volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, waarvan de kennis voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling door de Koper wordt erkend.

wellisairnaturalzone.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. De GCS die van toepassing zijn op de Bestelling, zijn echter die welke de Koper heeft geaccepteerd op het moment van het plaatsen van de Bestelling.

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en met de bepalingen van het privacybeleid en het cookiebeleid.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN ORDERS

3.1 Tarieven

De verkoopprijs, aangegeven in euro, van de producten die op de website van wellisairnaturalzone.com worden aangeboden, is de prijs die van kracht is op het moment van het plaatsen van de bestelling (hierna 'Bestelling' genoemd. '' Onder Bestelling wordt verstaan hetgeen beschreven is in punt 3.4 van deze CGV). De verkoopprijs van de producten die op de website verschijnen, kan op elk moment door wellisairnaturalzone.com worden gewijzigd, waarbij de prijs die van toepassing is op de aankoop de prijs is die op het scherm verschijnt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Deze prijs is de prijs die van toepassing is in het kader van verkoop op afstand.

De prijs is exclusief verzendkosten, deze worden in rekening gebracht als aanvulling op de prijs van de gekochte producten. De verzendkosten worden aangegeven voordat de koper de bestelling registreert. De verschillende leverings- en verzendmethoden zijn vastgelegd in paragraaf 5.1 van deze Algemene Voorwaarden en zullen worden opgenomen op de Website; De verzendmethoden kunnen op elk moment worden gewijzigd door wellisairnaturalzone.com. Daarom raadt wellisairnaturalzone.com kopers aan om periodiek de Algemene Voorwaarden te raadplegen die op de Website verschijnen.

De prijzen zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), de Canarische Eilanden Algemene Indirecte Belasting (IGIC) of de Belasting op Productie, Diensten en Import (IPSI) die, waar van toepassing, kunnen overeenkomen en van toepassing zullen zijn op de datum van de Bestelling. in overeenstemming met de huidige regelgeving. Elke wijziging van het toepasselijke tarief heeft automatisch invloed op de prijs van de producten die wellisairnaturalzone.com op de website verkoopt.

3.2 Kenmerken van de producten

De Koper kan een of meer producten kiezen uit de verschillende categorieën die door wellisairnaturalzone.com op de Website worden aangeboden.

Onverminderd de bestellingen die door de koper zijn geplaatst, kan wellisairnaturalzone.com op elk moment het assortiment van producten dat te koop wordt aangeboden op de website wijzigen, met name als gevolg van beperkingen die verband houden met zijn leveranciers.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal de Koper, voorafgaand aan de Bestelling, de mogelijkheid hebben om op de website van wellisairnaturalzone.com de fundamentele kenmerken te kennen van de producten die hij wenst te verwerven.

De producten voldoen aan de eisen van de huidige Spaanse wetgeving. wellisairnaturalzone.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land anders dan Spanje waar het product geleverd moet worden (bijvoorbeeld in geval van een productverbod, enz.). Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij de lokale autoriteiten van het land anders dan Spanje waar de producten worden geleverd, na te gaan wat de toepasselijke limieten zijn voor de invoer en het gebruik van de producten en diensten die hij wenst te verwerven.

Voor alle vragen met betrekking tot de producten of voor aanvullende vragen of verzoeken om advies, kan de Koper contact opnemen met het team van adviseurs op wellisairnaturalzone.com door de klantenservice te bellen op +34 669 03 70 20 vanuit Spanje.

3.3 Beschikbaarheid

De producten die op de website worden weergegeven, zijn geldig zolang ze erop worden geadverteerd en in ieder geval tot het einde van de voorraad. In het geval van producten die niet in onze magazijnen zijn, is de geldigheid van de aanbiedingen van wellisairnaturalzone.com afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Op het moment van het plaatsen van de Bestelling zal het de Koper informatie bieden dat er in principe sprake is van de beschikbaarheid van de producten. Aangezien deze informatie rechtstreeks van onze leveranciers komt, kunnen er uitzonderlijk fouten of wijzigingen optreden, waarbij de koper pas op het moment van aankoop over de echte informatie beschikt.

In elk geval, in het geval van volledige of gedeeltelijke afwezigheid van beschikbaarheid van de producten na het plaatsen van de bestelling, zal de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte worden gebracht van de afwezigheid van beschikbaarheid van het product en de annulering van de volledige of gedeeltelijke annulering van jouw bestelling.

In geval van totale annulering van de bestelling:

- De bestelling van de koper wordt automatisch geannuleerd en als hij de betaling niet heeft uitgevoerd, worden er geen kosten in rekening gebracht op zijn bankrekening.

- De klantenservice van wellisairnaturalzone.com zal contact opnemen met de Koper om hem op de hoogte te brengen van de annulering van zijn Bestelling en hem de mogelijkheid bieden om de Bestelling te vernieuwen, met uitzondering van het product dat niet beschikbaar is.

- In het geval dat de betaling al heeft plaatsgevonden, kan de bestelling worden geannuleerd zolang deze de faciliteiten van wellisairnaturalzone.com niet heeft verlaten, in dit geval wordt het totale bedrag van de bestelling zo snel mogelijk aan de koper terugbetaald. Als de bestelling al is voorbereid, moet de koper de levering weigeren en de verzendkosten dragen.

- De klantenservice van wellisairnaturalzone.com zal contact opnemen met de koper om hem op de hoogte te brengen van de annulering van zijn bestelling en hem de mogelijkheid te bieden de bestelling te verlengen.

In geval van gedeeltelijke annulering van de bestelling:

- De bestelling van de koper wordt gevalideerd en het volledige bedrag van de bestelling wordt op zijn bankrekening in rekening gebracht.

- De beschikbare producten worden bij de Koper geleverd.

- De koper krijgt de prijs van het gevraagde product dat niet beschikbaar is, zo spoedig mogelijk terugbetaald.

3.4 Bestelling

Het plaatsen van een bestelling staat gelijk aan het accepteren van deze Algemene voorwaarden, de bepalingen in de Juridische kennisgeving, en tevens verklaren dat u het privacybeleid en het cookiebeleid hebt gelezen en hiervan op de hoogte bent, onverminderd de specifieke voorwaarden die de partijen kunnen stellen. mee eens.

De koper zal de details van zijn bestelling kunnen controleren en eventuele fouten kunnen corrigeren.

Vanaf het moment waarop de Koper zijn Bestelling bevestigt door te klikken op het icoon «Bevestigen en betalen» (hierna de 'Bestelling'), wordt aangenomen dat hij willens en wetens de inhoud en voorwaarden van de Bestelling in kwestie heeft aanvaard en, in het bijzonder deze Algemene Verkoopvoorwaarden, het feit dat uw Bestelling een betalingsverplichting inhoudt, de prijzen, volumes, kenmerken, hoeveelheden en levertijden van de te koop aangeboden producten en gevraagd door de Koper.

Zodra deze fase is gevalideerd en de bestelling is voorbereid, kan de koper zijn bestelling niet langer annuleren. De verkoop is definitief (onder voorbehoud van de uitoefening door de koper van zijn herroepingsrecht onder de voorwaarden voorzien in artikel 6 van deze algemene verkoopvoorwaarden). De Bestelling wordt bevestigd door wellisairnaturalzone.com door een e-mail te sturen naar de Koper (de "Orderbevestigingsmail").

Een tweede e-mail wordt naar de koper gestuurd op het moment dat zijn bestelling wordt verzonden.

Wellisairnaturalzone.com raadt de koper aan deze twee e-mails te bewaren. De Koper wordt geïnformeerd dat de twee genoemde e-mails zullen worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven voor identificatie tijdens het registratieproces, voordat de Bestelling wordt geplaatst.

Aan de andere kant aanvaardt wellisairnaturalzone.com GEEN enkele verantwoordelijkheid in het geval van een fout bij het invoeren van het e-mailadres of het niet ontvangen van de bevestigingsmail van de bestelling. In deze gevallen is de verkoop definitief, behalve in geval van annulering van de Bestelling door wellisairnaturalzone.com, vooral in het geval van producten zonder beschikbaarheid. De koper kan zijn herroepingsrecht echter uitoefenen onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 6 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Zodra het bedrag van de bestelling is geïnd, wordt op verzoek van de koper een e-mail gestuurd met zijn elektronische factuur.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving behoudt wellisairnaturalzone.com zich het recht voor om om legitieme redenen elke bestelling te weigeren of te annuleren waarin het aantal producten of het te betalen bedrag (voor een enkele bestelling of voor meerdere verzamelde bestellingen) of andere elementen zich manifesteren in een manier die de ontwikkeling door de koper aantoont van een economische activiteit die verband houdt met de gevraagde producten of, in het algemeen, elke abnormale bestelling in overeenstemming met de jurisprudentie die van toepassing is op het geval.

Ten slotte behoudt wellisairnaturalzone.com zich het recht voor om de uitvoering en / of levering van een Bestelling op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en de mate van uitvoering, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de door de Koper verschuldigde bedragen, in geval van incidenten bij de betaling of in geval van fraude, voltooiing of in zekere mate van poging, gerelateerd aan het gebruik van de wellisairnaturalzone.com Website, inclusief fraude gepleegd als gevolg van eerdere.

ARTIKEL 4 - BETALING

4.1 Betaalmethoden - Bankkaarten

De betaalmiddelen waarmee u op de website kunt kopen, zijn bankkaart, PayPal, bankoverschrijving. De bankkaarten die worden geaccepteerd op de website van wellisairnaturaturalzone.com zijn de volgende: Visa en MasterCard.

Alle houders van een bankkaart zijn onderworpen aan validatie- en autorisatiecontroles door de kaartuitgever. Als de uitgever van de betaalkaart van de koper weigert, of om welke reden dan ook de betaling in ons voordeel niet goedkeurt, zowel voor als na een betaling, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

4.2 Payment methods

All Orders must be paid in euros, including all mandatory taxes and duties. Bank costs will be borne, where appropriate, by the Buyer (including the assumption of reimbursement).

4.3 Veiligheid bij betalingsverkeer

Om de veiligheid van betalingen per bankkaart te garanderen, moet de Koper aan wellisairnaturalzone.com het visuele cryptogram (CVV) meedelen dat op de achterkant van de bankkaart die door de Koper wordt gebruikt, wordt weergegeven.

In het kader van de strijd tegen fraude op internet, kunnen de gegevens met betrekking tot de Bestelling van de Koper worden meegedeeld aan derden die wettelijk zijn geautoriseerd of aangewezen door wellisairnaturalzone.com, met als enig doel de identiteit van de Koper te verifiëren, evenals de geldigheid van de Bestelling, de gebruikte betaalmiddelen en de verwachte levering.

Zodra deze controle is voltooid, behoudt wellisairnaturalzone.com zich het recht voor om een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Koper en / of andere gegevens met betrekking tot de identiteit van de Koper te eisen. De koper heeft rechten die worden verleend door de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals bepaald in het privacybeleid voor e-commerce.

NaturClic.com gebruikt een veilige betalingstool genaamd "REDSYS". De veiligheid van de betaling berust op de authenticatie van de Koper en de vertrouwelijkheid van alle gegevens. Om deze veiligheid te garanderen, maakt de tool gebruik van bewezen cryptografische technieken en voldoet het aan de vereisten die zijn vastgelegd in de verschillende bankregelgeving die van toepassing is in Spanje.

ARTIKEL 5 - LEVERING EN ONTVANGST

5.1 Algemene bepalingen

De door de Koper overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden aangevraagde producten kunnen naar keuze van de Koper als volgt worden afgeleverd of afgehaald:

- Op het adres dat de Koper heeft opgegeven als afleveradres voor de bijbehorende Bestelling (hierna "Afleveradres"). NaturClic.com levert alleen in Spanje inclusief de Balearen. Er worden ook leveringen gedaan op de Canarische Eilanden tegen een meerprijs die moet worden geraadpleegd. Er worden geen verzendingen gedaan naar Ceuta en Melilla. In dit geval zal de Koper of de ontvanger van de Bestelling de producten ontvangen via het door wellisairnaturalzone.com gekozen transportbedrijf, dat een elektronische ontvangstbevestiging moet ondertekenen. Het bovengenoemde elektronische ontvangstbewijs zal dienen als bewijs van levering van de Bestelling door wellisairnaturalzone.com

- Indien de Koper van de Bestelling afwezig is op het adres dat werd opgegeven bij de levering, zal het transportbedrijf proberen het pakket de volgende werkdag opnieuw af te leveren, na de ontvanger hiervan op de hoogte te hebben gebracht via sms, e-mail en / of een aankomstbericht in de brievenbus.

- In het geval dat de ontvanger een tweede keer afwezig is op het adres dat is opgegeven tijdens het aankoopproces, ontvangt de koper of ontvanger van de Bestelling een bericht van aankomst, een e-mail en / of een sms met de mededeling dat hun Bestelling beschikbaar zal zijn. zodat u het tijdens de volgende 15 dagen kunt ophalen op het hoofdkantoor van het betreffende transportbedrijf

- Als het pakket binnen 15 dagen na de tweede mislukte afleverpoging wordt geretourneerd aan wellisairnaturalzone.com en het geld wordt terugbetaald aan de koper, op welke manier dan ook, volgens de keuze van wellisairnaturalzone.com, de retourkosten die eerder zijn afgetrokken.

- Geen enkele aanspraak met betrekking tot de bezorging wordt geaccepteerd wanneer het pakket wordt weergegeven zoals het is afgeleverd, waarvoor het computer (identificatie) systeem van de vervoerder betrouwbaar zal zijn.

5.1.1 Verzendkosten van de bestelling

Bestellingen die hoger zijn dan DERTIG (€ 45) euro zijn kosteloos, in geval van bestellingen lager dan dat bedrag worden de verzendkosten bepaald op het moment van het aankoopoverzicht.

5.2 Afwijkingen, beschadigingen of beschadigde pakketten

5.2.1 Algemene bepalingen

De koper, of de ontvanger van de bestelling, wordt aanbevolen om de uiterlijke staat van het pakket en de producten op het moment van levering te controleren.

In het geval van een anomalie gerelateerd aan de verpakking (beschadigde verpakking, open verpakking, vloeistofresten, etc.) of gerelateerd aan het bestelde product (en) (ontbrekend product (en), beschadigd product (en)), dient de Koper verplicht volg de overeenkomstige procedure, van de hieronder beschreven (in artikelen 5.3.2 en 5.3.3 van deze algemene verkoopvoorwaarden), naar de status van de bestelling. Het niet naleven van de juiste procedure zal de mogelijkheid van beroep tegen de vervoerder en tegen wellisairnaturalzone.com uitsluiten. In het bijzonder mag de koper geen terugbetaling eisen. De koper, of de ontvanger van de bestelling, mag van wellisairnaturalzone.com geen vervanging van de bestelde producten verlangen.

Evenzo heeft de Koper of de ontvanger van de Bestelling de mogelijkheid om de Klantenservice van wellisairnaturalzone.com te bellen om de modaliteiten voor het retourneren van het beschadigde product of de beschadigde producten te vernemen. De koper is in dat geval verplicht de procedure voor het retourneren van beschadigde producten te volgen die is aangegeven door de klantenservice van wellisairnaturalzone.com. Anders kan de koper geen terugbetaling of vervanging van de betrokken producten eisen.

5.2.2 Verplichte procedures in geval van een beschadigd pakket

Bij een incident gevonden in aanwezigheid van het transportbedrijf:

- Weigeren de levering en benadrukken het incident duidelijk en gedetailleerd.

- Geef de reden voor de afwijzing van de levering aan in de klantenservice wellisairnaturalzone.com.

In het geval van incidenten die worden vastgesteld zonder de aanwezigheid van het transportbedrijf:

Meld de afwijking aan de klantenservice van wellisairnaturalzone.com op de volgende manieren:

- E-mail: hola@wellisairnaturalzone.com

- Telefoon: +34 669 03 70 20

De melding van incidenten en het formuleren van claims moeten zo snel mogelijk gebeuren en in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van het product

5.2.3 Verplichte procedures in geval van ontbrekend of beschadigd product

De koper moet de afwezigheid of degradatie van het product melden aan de klantenservice van wellisairnaturalzone.com via de middelen die in het vorige gedeelte zijn gespecificeerd. De klantenservice van wellisairnaturalzone.com kan alle informatie opvragen met betrekking tot de identiteit van de koper of ontvanger van de bestelling en overgaan tot alle verificaties die nodig zijn voor de zaak.

5.3 Levertijden

De levertijden beginnen te tellen vanaf de verzending van de orderbevestiging per e-mail, behalve voor betalingen via bankoverschrijving die zouden beginnen te tellen vanaf de ontvangst van de overschrijving door wellisairnaturalzone.com en deze zullen aan de koper worden meegedeeld voordat ze worden gedaan en bevestigd. de aankoop.

In het geval dat levertijden worden overschreden om een andere reden dan overmacht, heeft de koper de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

ARTIKEL 6 - RECHTEN EN HERROEPINGSTERMIJN

6.1. Recht en wettelijke herroepingstermijn

6.1.1. Termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving beschikt de Koper over een periode van VIERTIEN (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de Bestelling, om zijn wettelijke herroepingsrecht uit te oefenen zonder verplicht te zijn zijn beslissing te motiveren.

6.1.2. Producten uitgesloten van het herroepingsrecht

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving kan het wettelijke herroepingsrecht niet worden uitgeoefend in het geval van bestellingen met betrekking tot:

- De levering van artikelen die na levering zijn verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.

- Het leveren van verse producten voor directe consumptie

Bijgevolg wordt de koper gewaarschuwd voor het feit dat hij zijn wettelijke herroepingsrecht niet zal kunnen uitoefenen met betrekking tot artikelen die zijn ontzegeld door de koper wiens marketing door wellisairnaturalzone.com risico's met zich meebrengt om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid van de consument ( bv: verzorgingsproducten, make-up, consumentenproducten, voeding etc.).

6.1.3. Gevolgen van het uitoefenen van het wettelijke herroepingsrecht

Wanneer de producten vatbaar zijn om gebruik te maken van het wettelijke herroepingsrecht, kan de koper die zijn herroepingsrecht uitoefent onder de voorwaarden voorzien in dit artikel, zowel met betrekking tot de termijn als de modaliteiten van het retourneren van de producten, een terugbetaling krijgen. van het bedrag dat is betaald voor de aanschaf van de geretourneerde producten. De terugbetaling van het betaalde bedrag moet zonder verder uitstel worden gedaan, en in ieder geval vóór VIERTIEN (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de website wellisairnaturalzone.com op de hoogte werd gebracht van het herroepingsrecht door de Koper.

6.1.4. Uitgaven

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor rekening van de Koper, behalve in het geval van niet-conformiteit van de producten die zijn geleverd met de Bestelling (in welk geval de kosten voor het retourneren voor rekening van wellisairnaturalzone.com) zijn.

6.2. Recht en termijnen voor contractuele herroeping

Om de tevredenheid van de kopers van de bestellingen te garanderen, accepteert NaturClic.com de retourzending, per post, van de producten die worden gevraagd op de website van wellisairnaturalzone.com na de wettelijke termijn vermeld in artikel 6.1.1, onder de hieronder vermelde voorwaarden (hierna "contractueel herroepingsrecht").

6.2.1. Termijn voor de uitoefening van het contractuele herroepingsrecht

De Koper heeft EEN (1) maand vanaf de datum van ontvangst van de Bestelling om de Producten te retourneren.

6.2.2. Modaliteiten voor de uitoefening van het contractuele herroepingsrecht

De modaliteiten voor het uitoefenen van het contractuele herroepingsrecht zijn die beschreven in artikel 6.3 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

6.2.3. Producten die zijn uitgesloten van het contractuele herroepingsrecht

Het contractuele herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend in het geval van bestellingen voorzien in sectie 6.1.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Bijgevolg wordt de koper gewaarschuwd voor het feit dat hij zijn contractuele herroepingsrecht niet zal kunnen uitoefenen met betrekking tot artikelen die zijn ontzegeld door de koper wiens marketing door wellisairnaturalzone.com risico's met zich meebrengt om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid van de consument ( bv: verzorgingsproducten of make-up). Anderzijds zal de Koper zijn contractuele herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen met betrekking tot producten die op verzoek van de Koper aan maatwerk zijn aangepast. Deze bepalingen zullen worden toegepast onverminderd de waarborgen bepaald in artikel 7 van deze AV, die integraal van toepassing blijven.

6.2.4. Gevolgen van het uitoefenen van het contractuele herroepingsrecht

Wanneer de producten gebruik kunnen maken van het contractuele herroepingsrecht, kan de koper die zijn herroepingsrecht uitoefent onder de voorwaarden van dit artikel, zowel in termen als in termen van teruggave van de producten, naar keuze verkrijgen:

- De vervanging van de geretourneerde producten door andere producten die door wellisairnaturalzone.com op de markt worden gebracht

- De terugbetaling door wellisairnaturalzone.com van de geretourneerde producten, evenals de verzendkosten van de Bestelling.

6.2.5. Uitgaven

De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de koper, behalve in geval van gebrek aan overeenstemming van de producten die met de bestelling zijn geleverd of in geval van beschadigde producten.

6.3. Modaliteiten voor de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht en het contractuele herroepingsrecht

6.3.1. Algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle retourmodaliteiten

Producten moeten worden teruggestuurd naar wellisairnaturalzone.com in een geschikte staat voor marketing (producten in perfecte staat, vergezeld van hun originele verpakking, accessoires, folder, enz.) Binnen een maximale periode van EEN (1) maand vanaf de datum van ontvangst. Retourzendingen van producten die na die periode plaatsvinden, worden niet geaccepteerd.

De producten moeten vergezeld gaan van het bestelnummer, het is de verantwoordelijkheid van de koper om de producten zo in te pakken dat ze correct aankomen bij de faciliteiten van wellisairnaturalzone.com.

In het geval dat de Koper had geprofiteerd van een aanbod tot aankoop op de Website, waarvoor hij onder bepaalde voorwaarden recht had op een of meer producten aangeboden in ruil voor zijn Bestelling, en dat als gevolg van zijn uitoefening van het recht bij herroeping het recht op genoemd aanbod verliest; De Koper moet, samen met de producten waarop de herroeping betrekking heeft, het / de aangeboden product (en) terugsturen die hij in ruil voor zijn Bestelling had ontvangen, zodat wellisairnaturalzone.com zijn verzoek tot herroeping in overweging kan nemen.

De verantwoordelijkheid van de koper kan worden geëist in geval van waardevermindering van het product als gevolg van de manipulatie ervan anders dan de manipulatie die nodig is om de aard, de kenmerken en, indien van toepassing, de goede werking van de producten vast te stellen.

6.3.2. Keer terug naar de verzamelpunten van het transportbedrijf

Naast de voorwaarden bepaald in artikel 6.3.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, moet de Koper die zijn recht, of het nu wettelijk of contractueel is, om een product per koerier / pakketpost terug te sturen, de volgende instructies naleven:

- Gebruik de originele verpakking om het / de betrokken product (en) te retourneren.

- Via de ophaalpunten aangegeven door het transportbedrijf.

wellisairnaturalzone.com accepteert geen verzendingen per koerier of verzendkosten.

In het geval dat de koper niet effectief aantoont dat hij de deponering van het product bij de vervoerder of bij de vestiging heeft verzekerd, zijn de risico's verbonden aan het retourneren van het product voor rekening van de koper.

ARTIKEL 7 - GARANTIES

7.1. Wettelijke garanties

Alle producten die op de Website te koop worden aangeboden, vallen onder de wettelijke garantie in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en door de garantie tegen verborgen gebreken, waardoor de Koper defecte of niet-conforme producten die zijn geleverd, kosteloos kan retourneren.

7.1.1 Wettelijke garantie van conformiteit

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving is wellisairnaturalzone.com verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met het contract, als reactie op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product. Het is ook aansprakelijk voor eventuele conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, montage- of installatie-instructies, wanneer dit voor eigen rekening is volgens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Om aan het contract te voldoen, moet het product:

- geschikt zijn voor de toepassingen waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk zijn bedoeld;

- Conform de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten bezitten van het product dat de verkoper via de website heeft aangeboden;

- De kwaliteit presenteren die de Koper redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de openbare verklaringen van wellisairnaturalzone.com, in het bijzonder in advertenties of op etikettering. Evenzo is wellisairnaturalzone.com niet gebonden aan deze verklaringen als het aantoont dat het niet op de hoogte was van en redelijkerwijs niet op de hoogte kon worden gebracht van de verklaring in kwestie, dat die verklaring was gecorrigeerd op het moment dat het contract werd gesloten, of die verklaring kon de beslissing niet beïnvloeden. om het product te kopen.

- De kenmerken presenteren die in onderling overleg tussen de partijen zijn gedefinieerd of geschikt zijn voor elk specifiek gebruik bedoeld door de koper, bekendgemaakt aan de verkoper en dat deze heeft aanvaard.

De actie als gevolg van conformiteitsgebreken verloopt TWEE (2) jaar vanaf de levering van het goed.

7.1.2 Wettelijke garantie voor verborgen gebreken

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving is wellisairnaturalzone.com gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte product, als ze het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of als ze dit gebruik zodanig verminderen dat, indien deze bekend was bij de Koper, deze niet zou hebben verworven of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven.

De actie die voortvloeit uit de verborgen gebreken, moet door de koper worden uitgeoefend binnen ZES (6) maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek.

In het kader van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, verbindt wellisairnaturalzone.com zich, na evaluatie van het verborgen gebrek, naar keuze van de Koper:

- Om de volledige prijs van het geretourneerde product terug te betalen of;

- Om de volledige prijs van het geretourneerde product terug te betalen of;

- Om de volledige prijs van het geretourneerde product terug te betalen of; 7.1.3 Uitsluiting van garanties

Door de Koper gewijzigde, gerepareerde, geïntegreerde of toegevoegde producten zijn uitgesloten van garantie. De garantie is niet van toepassing op producten die zijn aangetast tijdens het transport of als gevolg van misbruik.

7.2 Modaliteiten van uitvoering van wettelijke garanties

Als het gaat om de wettelijke garantie van conformiteit:

- U heeft een periode van TWEE JAAR, te rekenen vanaf de oplevering van het onroerend goed, om de actie uit te voeren;

- U heeft de keuze tussen herstel of vervanging van de woning, onverminderd de kostenvoorwaarden zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving;

- U bent vrijgesteld van het overleggen van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de zes maanden volgend op de levering van het goed.

- Bewaar de aankoopfactuur en / of de bestelbon.

De wettelijke conformiteitsgarantie is onafhankelijk van enige andere toegestane commerciële garantie.

Voor elke claim die verband houdt met wettelijke garanties, moet de koper contact opnemen met de afdeling klantenservice via de in deze algemene voorwaarden gespecificeerde middelen.

Deze bepalingen sluiten het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel 6 hierboven niet uit.

Graden of toegevoegd door de koper. De garantie is niet van toepassing op producten die zijn aangetast tijdens het transport of als gevolg van misbruik.

7.3 Gevolgen van de uitvoering van de garanties

In het kader van de wettelijke garantie van conformiteit verbindt wellisairnaturalzone.com zich, naar keuze van de Koper:

- Om het product te vervangen door een identiek product, afhankelijk van de beschikbare voorraad, of

- Om de prijs van het product terug te betalen wanneer vervanging onmogelijk is.

In het kader van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, voert wellisairnaturalzone.com een voorafgaande evaluatie uit van het verborgen gebrek, naar keuze van de Koper:

- Om de volledige prijs van het geretourneerde product te vergoeden, of

- Om een deel van de prijs van het product terug te betalen wanneer de koper ervoor kiest het product te houden

ARTIKEL 8 - HANDTEKENING EN BEWIJS

wellisairnaturalzone.com werkt aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en garandeert een hoog niveau van veiligheid; De koper moet echter ook deelnemen aan de bescherming van zijn persoonsgegevens. In het bijzonder moet de koper de veiligheid van zijn online transacties handhaven, bijvoorbeeld door zijn identificatie (e-mailadres van de koper) en / of wachtwoord aan niemand mee te delen, en door het wachtwoord periodiek te wijzigen. In die zin aanvaardt wellisairnaturalzone.com geen enkele verantwoordelijkheid voor de openbaarmaking van gegevens met betrekking tot de Koper aan personen die gebruik maken van de identificator (e-mailadres) en / of wachtwoord van de Koper.

In dit verband zal het gebruik van de identificator (het e-mailadres van de koper) en / of het wachtwoord van de koper het bewijs vormen van zijn identiteit en van de afdwingbaarheid, op het moment van validatie van de bestelling, van de overeenkomstige bedragen.

wellisairnatualzone.com aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor het frauduleuze gebruik van deze gegevens. De mededeling van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de Bestelling zullen dienen als bewijs van aanvaarding van genoemde Bestelling en van de afdwingbaarheid van de bedragen die zijn vastgelegd voor de reservering van de producten die in de Bestelling voorkomen. De computerbestanden die worden bewaard in de computersystemen van wellisairnaturalzone.com en zijn medewerkers, zullen worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 9 - KLANTENSERVICE / BEMIDDELINGSDIENST

Voor aanvullende informatie, vragen met betrekking tot de status van een Bestelling of een retourzending, of claim met betrekking tot een Bestelling, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Klantenservice van wellisairnaturalzone.com via telefoonnummer +34 669 03 70 20. aandacht 9-13 uur of stuur een e-mail naar het adres hola@wellisairnaturalzone.com

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Capaciteit

Voorafgaand aan het plaatsen van de Bestelling verklaart de Koper volledig handelingsbekwaam te zijn om gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Daarom, in het geval dat een persoon die niet juridisch bekwaam is, een Bestelling voor artikelen op de website van wellisairnaturalzone.com plaatst, zullen de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor die persoon (met name ouders of voogden) de volledige verantwoordelijkheid voor die Bestelling op zich nemen. en, in het bijzonder, ze moeten voldoen aan de prijs ervan.

10.2 Beperking van aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van wellisairnaturalzone.com voor de verplichtingen vastgelegd in deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan niet worden geëist wanneer de schending van deze verplichtingen te wijten is aan handelingen van derden, zelfs wanneer deze feiten voorzienbaar waren, aan de schuld van de Koper of aan de het optreden van overmacht, zoals gedefinieerd in het toepasselijke rechtsgebied, of van enige andere omstandigheden die redelijkerwijs ontsnappen aan de exclusieve controle van wellisairnaturalzone.com. De informatie die beschikbaar is op de Website wordt vermeld zonder enige garantie, impliciet of expliciet, met betrekking tot de integriteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, afwezigheid van inbreuk, beschikbaarheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de gegevens, producten, accessoires of diensten die op de pagina Wellisairnaturalzone verschijnen. com-website of over de geschiktheid ervan voor het gebruik dat de Koper ervan wil maken. Wellisairnaturalzone.com WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE, DIRECTE EN INDIRECTE, VOORZIENBAAR OF NIET, DIE ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBPAGINA WORDT GEDAGEN. IN HET GEVAL DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Wellisairnaturalzone.com IS VASTGESTELD VOOR SCHADE DIE DOOR DE KOPER WORDT ONDERSTEUND, UITSLUITEND AAN DE PLAATSING VAN DE BESTELLING, ZAL DEZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG VAN DE BESTELLING DIE DE KOPER AAN well.com HAD BETAALD

ARTIKEL 12 - DIVERSEN

12.1 Gedeeltelijke handicap

Als een of meer van de bepalingen van deze CGV's als ongeldig worden beschouwd of ongeldig worden verklaard door toepassing van enige wet, regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde autoriteit, behouden de overige bepalingen hun volledige geldigheid en reikwijdte.

12.2 Uitsluiting van afstand

Het feit dat een van de partijen de rechten die haar bijstaan niet uitoefent in geval van niet-naleving door de andere partij van een van de verplichtingen opgelegd door deze AV, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van toekomstige schendingen van de betreffende verplichting.

12.3 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van de Spaanse staat. De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor de oplossing van geschillen en het afstand doen van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker.

Consumenten die in de Europese Unie wonen en een probleem hebben gehad met hun onlineaankopen op de Website, kunnen het systeem van de Europese Unie gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen door naar de website te gaan:

- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main..

12.4 Geldigheid

De CGV is van toepassing gedurende de volledige periode waarin de producten aangeboden door het bedrijf NATURAL APOTECARI SL online blijven en tot het verstrijken van de garantietermijnen. In ieder geval blijft het bepaalde in "Artikel 10. Aansprakelijkheid" van kracht na beëindiging van de CGV.